پودر پروتئینی “گلدن وی” 1 کیلوئی (73درصد پروتئین خالص whey)

۲۲۶,۰۰۰ تومان

حاوی 73درصد پروتئین خالص whey
قابل استفاده در بیماران تحت چذاحیهای معده (اسلیو- بای پس)
قابل استفاده در ورزشکاران قدرتی و سرعتی در دوره تخلیه ذخایر گلیکوژن
دارای مجموعه آنزیم برای کمک به هضم بهتر و سریع تر پروتئین
افزایش حجم عضلات بدون افزایش توده چربی
دارای اسید آمینه‌های ضروری و غیر ضروری
حاوی پروتئین خالص whey(آب پنیر)
دارای اسید آمینه‌های شاخه دار
افزایش عملکرد سیستم ایمنی
کمک به بارگیری گلیکوژن
افزایش ساخت پروتئین
آنتی اکسیدان