پودر پیدرولاکس سپیداج

۸,۰۰۰ تومان

  • تخلیه و پاکسازی دستگاه گوارش قبل از کولونوسکوپی، انجام اعمال رادیولوژی و جراحی های دستگاه گوارش
  • یبوست مزمن
  • تراکم مدفوع (Faecal Impaction)
  • کنترل مسمویت های گوارشی