• آدرس : تهران، پونک ، خیابان شهید داود رمضانی(یکم) ، بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی داروخانه دکتر نبی زاده کدپستی: 1469654739
  • تلفن پشتیبانی مشتریان: 44410896-021
  • ایمیل پشتیبانی سایت: lagharshid123@gmail.com