ففول ۳۰ عدد کپسول | FEFOL Spansule

۵۱,۰۰۰ تومان

ففول ۳۰ عدد کپسول | FEFOL Spansule

فیفول متعلق به گروهی از دارو هاست که به مکمل ها و مواد معدنی موسوم هستند.
فیفول موجب جایگزین شدن آهن در بدن میشود.
درصورت کمبود آهن، بدن قادر نخواهد بود تا تعداد کافی از گلبول های قرمز را تولید کند و این وضعیت باعث به وجود آمدن کم خونی فقر آهن میشود.