کپسول ابستاپ (Obestop)

۱۳۷,۰۰۰ تومان

– افزایش متابولیسم (سوخت و ساز)
– چربی سوزی
– کنترل اشتها
– کاهش کلسترول