هیلاژن – مکمل کلاژن ساز- 14 ساشه ای کارن

۲۲۷,۰۰۰ تومان

کلاژن ساز
بهبود زخمهای مقاوم
تسهیل ترمیم بافت و اسکار جراحی
14 عدد پاکت 26 گرمی