سوپراکل+D

۱۱۸,۰۰۰ تومان

  • بهبود فعالیت استخوان ها
  • کمبود ویتامین D
  • کمبود سطح کلسیم در خون
  • بهبود عملکرد ماهیچه ها
  • پایین بودن سطح منیزیم در خون
  • عفونت های پوستی
  • بهبود عملکرد سلول ها
  • بهبود عملکرد اعصاب
  • بهبود عملکرد قلب